RAMMEPLANENS FAGOMRÅDER

RAMMEPLANENS FAGOMRÅDER:

 

Kommunikasjon, språk og tekst

Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger.

I Rokke Barnehage legger vi vekt på daglige samtaler med barna, setter ord på hendelser og følelser i direkte situasjoner, planlagte aktiviteter, bruk av kroppsspråk, samlingsstunder, lese bøker med innlevelse og fortelle eventyr.

 

Kropp bevegelse og helse

I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet.

 Vi legger til rette for fysisk aktivitet både ute og inne. Vi går på turer i skog og mark, og er flittige brukere av idrettsplassen.

Vi legger stor vekt på riktig kosthold og jobber mot å gjøre barna bevisst på hva som er sundt og godt å spise.

 

Kunst, kultur og kreativitet

Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenking og kommunikasjon. Eksempler på hva vi gjør i forhold til dette fagområdet er å lytte og skape lyder, dans og bevegelse, høytlesning, fortelling av eventyr, formingsaktiviteter og tradisjonelle barneleker som sisten og blindebukk m.m.

Natur, miljø og teknikk

Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter, dyr, landskap, årstider og vær.

 Vi legger vekt på å undre oss sammen med barna, ser på det spennende vi har i naturen, eksperimenterer og har konstruksjonslek. Vi lærer barna om det vi ser kryper og går og vi er ute i all slags vær m.m

 

Etikk religion og filosofi

Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven.

Vi legger vekt på å vise omsorg for hverandre, være omtenksomme og hjelpsomme. Vi undrer oss over sammenhengen i naturen og liv og død. Vi leser bøker med god moral og snakker om det etterpå, vi roser barna og oppfordrer dem til å hjelpe hverandre. Vi forteller om hvorfor vi feirer Lucia, jul og påske m.m.

 

Nærmiljø og samfunn

Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet.

Vi oppfordrer barna til å fortelle om opplevelser fra ferier og turer de har vært med på utenfor barnehagen. Vi forsker i skogen vår, og går på turer i nærmiljøet.

Vi bruker nærområdet flittig. Vi kan by på turer i skog og mark hvor vi har tilgang til både gapahuk og lavvo. Vi bruker nærområdet med idrettsplass, kirke og bondegårder.

 

Antall, rom og form           

Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger.    

Vi legger puslespill, beveger oss rundt i rommet, teller, sorterer og rydder, ser på farger og former og svarer på spørsmål rundt tall, form og klokka. Gjennom lek og fortellinger legger vi til rette så barna lærer ulike matematiske begreper.