Info Hefte

VI ØNSKER BARN OG FORELDRE VELKOMMEN TIL

ROKKE BARNEHAGE

 

Rokke barnehage er en privat foreldreeid og drevet barnehage som ligger landlig og fritt til i Rokke bygdehus.

 

LITT HISTORIKK

Rokke barnehage leier lokale av Rokke bygdelag. Bygdehuset var tidligere skole i bygda. Barnehagen startet i 1977 ved at noen mødre i bygda helt privat slo seg sammen og passet barna for hverandre, med tilholdssted i bygdehuset. Etter hvert ble det mange barn, og fast personale. Fra høsten 1998 har barnehagen kun hatt en barnegruppe, med åpningstid mandag, tirsdag og torsdag. Fra høsten 06 er Rokke Barnehage en fulltids barnehage for barn fra 0-6 år

 

PERSONALET

Styrer/ pedagogisk leder:     Ingunn Dahl Johansen

Barnehagelærer:                 Martin Nilsen

Barnehagelærer:                  Randi Carlsen

Assistent:                            Anita Andersen

Renholdsassistent:                Mona Dahl

 

ÅPNINGSTID

Mandag til fredag 07.00-16.30

Barnehagen følger skolens ferie jul og påske og holder stengt 4 uker på sommeren.

 

EIER

Barnehagen er en privateid barnehage som drives av Rokke Barnehage SA.

Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om barnehageplass, plikter de å bli medlem av foretaket. Det velges et styre i samvirkelaget som har ansvar for driften

I styret sitter 3 valgte representanter fra foreldrene + 1 representant for de ansatte, og styrer som sekretær for styret.

Styret velges på årsmøtet.

Årsmøtet er barnehagens øverste beslutningsorgan der alle fremmøtte foreldre har møte, tale og stemmerett.

Styrer har det pedagogiske og daglige ansvar.

 

HENTING/ BRINGING

Gi oss beskjed dersom barnet skal hentes av noen annen enn foreldrene, og dersom barnet ikke kommer i barnehagen.

Telefonnummeret til barnehagen er: 400 88 263

 

Pga. tilrettelagte aktiviteter er det fint om dere kommer til barnehagen innen 10.00. Selvsagt kan dere når dere har behov for det bringe og hente når på dagen dere vil, men gi beskjed så dere slipper og komme til låst dør (om vi er på tur) FØLG med på tavlene i gangen – her står det når vi skal på TUR, ha 5 ÅRS KLUBB, dele i GRUPPER og lignende.

 

Foreldrene står ansvarlig for at barna er hentet innen stengetid kl. 16.30. Klær og annet må innen denne tid være ryddet på plass.

 

Når barna hentes og bringes til barnehagen er det meget viktig at bilene blir parkert på parkeringsplassen og at det ikke blir kjørt foran barnehagens inngangsparti. Rokke barnehage benytter alt uteområde når vi har frilek. Dette krever ekstra sikkerhet ved bringe og hente situasjonene. Dere foreldre må derfor ta ansvar og påse at det ikke foretas rygging i bringe og hente- situasjonene. Likeledes MÅ dere informere andre som skal hente deres barn om denne ordningen.

 

KLÆR

Barnet skal være kledd slik at det kan delta i lek inne og ute i all slags vær og i all slags aktivitet.

Skiftetøy fra innerst til ytterst må ligge i kurven i barnehagen – og husk og kontroller at dere har det som trengs der. Likeledes må gummistøvler være med grunnet spontane skogturer.

Alt tøy må merkes. Vi henger opp bestillingslister på merkesaker på tavla i gangen.

Tøyet må taes med hjem eller legges i skapet på fredager, slik at vi får vasket garderoben.

 

MÅLTIDER I BARNEHAGEN

08.30-09.00:   Frokost.

ca. 11.30:        Lunsj

                      Fruktstund

 

Frokost, lunsj, melk og frukt serveres i barnehagen.

Det hadde vært fint om de som skal ha frokost i barnehagen er her i god tid innen kl 08.20.

 

BURSDAGSFEIRING I BARNEHAGEN

Vi feirer bursdagen til barna i barnehagen med egen bursdagssamling, bursdagskrone og lignende. Vi ordner i stand med litt godt og spise til bursdagsfeiringen.

 

SAMARBEID MED HJEMMET

Foreldrene er alltid velkommen til å se innom i løpet av dagen.

Det vil i løpet av høsten (og evt. våren) være foreldremøte. I mars er det årsmøte i barnehagen.

Det er alltid åpent for foreldresamtaler, ta bare kontakt så avtaler vi tid.

Vi setter pris på at dere sier ifra hvis dere lurer på noe, vil diskutere eller har forslag å komme med. Det er veldig viktig at dere gir oss beskjed dersom det er noe dere ikke er fornøyd med- slik at vi får mulighet til å gjøre noe med det. Likeledes setter vi stor pris på at dere også gir uttrykk for om dere er fornøyd med det arbeidet vi gjør i forhold til deres barn.

 

DUGNADSARBEID

Da Rokke barnehage er foreldreeid og foreldredrevet kreves det dugnadsinnsats fra alle foreldre. Vi har to fellesdugnader der alle er med.(Barnehagens vedtekter) I tillegg er alle med i en arbeidsgruppe, se oppslag i gangen ved oppstart, og meld dere på. Når oppgavene fordeles på alle, blir det allikevel ikke så mye på den enkelte.

 

Vi ønsker alle vel møtt - og ser frem til samarbeid med dere i Rokke barnehage.

 

Med hilsen

Anita, Martin, Randi og Ingunn