Satsningsområde

Lek, glede og humor.

Satsningsområde i Rokke barnehage:

HOVEDMÅL: ”LEK, GLEDE OG HUMOR”.

Vi velger å fokusere på barns lek, da dette stort sett er det barn gjør. Og ikke minst det viktigste barn gjør. Leken er barnas største lærings- og utviklingsarena. Det er gjennom leken barn frigjør egne krefter, evner og anlegg. I leken prøver barna ut erfaringer, bearbeider opplevelser og utvikler tanker. I leken utløses barnas spontanitet, fantasi, nysgjerrighet og skapertrang.

Vi ønsker at det meste som læres i barnehagen skal læres gjennom lek, det vil si gjennom aktive voksne i frileken, eller noen ganger mer voksenstyrte lekeaktiviteter.

Vi ønsker også å fokusere på glede og humor i barnehagen.

I barnehagen finner vi mange forskjellige former for glede. Barn viser glede i sang dans og skapende prosesser, som for eksempel forming eller ordspill. De har gjensynsglede og gruppeglede, som vi så ofte ser ved samlingsstunder og ved måltidene.

 

Hvordan barn kan stimuleres til å engasjere seg og la seg rive med i lek, glede og humor:

- Barnas initiativ til spøk og moro skal stimuleres.

- Barna skal vise humoristisk sans, og ta initiativ til spøk og moro.

- Barna skal lære å være ”barnslig” og spontan i leken.

- Barna skal lære å glede seg over læring, egen mestring og ros fra andre. De skal føle glede ved å lære å undersøke nye ting. Likeledes føle glede ved egen og andres mestring.